AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và VNam Quốc dân đảng là ở

  • A. khuynh hướng cách mạng.
  • B. phương pháp, hình thức đấu tranh.
  • C. địa bàn hoạt động. 
  • D. thành phần tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>