YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta xác định từ sau ngày

  • A. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
  • B. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
  • C. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp.
  • D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA