• Câu hỏi:

  Sự phát triển kinh tế của Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?

  • A. Do lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên phong phú.
  • B. Yếu tố con người được coi là vốn quý nhất.
  • C. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
  • D. Chi phí cho quốc phòng thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC