YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là

  • A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc.
  • B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.
  • C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.
  • D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA