AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. ngăn chặn tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới.
  • B. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh
  • C. triển khai “chiến lược toàn cầu”.
  • D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>