AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mới là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?

  • A. Chính sách đầu tư vốn.
  • B. Chính sách tăng thuế khóa.
  • C. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  • D. Chính sách tăng cường đầu tư vào công nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>