• Câu hỏi:

  “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào?

  • A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
  • B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
  • C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
  • D. Tuyên ngôn độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC