• Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

   

  • A. Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt – Pháp (14/9/1946) của thực dân Pháp.
  • B. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng
  • C. Được Mĩ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta.
  • D. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC