• Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

  • A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
  • B. bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.
  • C. bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu.
  • D. làm phá sản kế họach “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài với ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC