• Câu hỏi:

  Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 – nửa đầu những năm 70) có ý nghĩa

  • A. đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự với Mĩ.
  • B. nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
  • C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
  • D. thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC