ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 8 tr 10 sách GK Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(\sqrt{(2-\sqrt{3})^{2}}\) ;                 b) \(\sqrt{(3 - \sqrt{11})^{2}}\)

c) \(2\sqrt{a^2}\)  với a ≥ 0;               d) \(3\sqrt{(a - 2)^{2}}\) với \(a<2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Đề giải quyết bài toán về rút gon biểu thức chứa căn, ta chỉ cần lưu ý một điều rất quan trọng đó là \(\sqrt{{A}^2}=|A|\). Áp dụng điều đó để làm bài 8

Câu a:

\(\sqrt{(2-\sqrt{3})^{2}}=|2-\sqrt{3}|=2-\sqrt{3}\) vì \(2>\sqrt{3}\)

Câu b:

 \(\sqrt{(3 - \sqrt{11})^{2}}=|3-\sqrt{11}|=\sqrt{11}-3\) vì \(\sqrt{11}>3\)

Câu c:

\(2\sqrt{a^2}=2|a|=2a\) (vì a không âm, đưa ra khỏi dấu trị tuyệt đối sẽ không đổi dấu)

Câu d:

\(3\sqrt{(a - 2)^{2}}=3|a-2|\)

Vì \(a<2\Rightarrow a-2<0\Rightarrow |a-2|=2-a\)

Vậy: \(3\sqrt{(a - 2)^{2}}=3(2-a)=6-3a\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON