YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 9 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm x biết:

a) \(\sqrt{x^{2}} = 7\) ;                 b) \(\sqrt{x^{2}} = \left | -8 \right |\);

c) \(\sqrt{4x^{2}} = 6\);                d) \(\sqrt{9x^{2}}=\left | -12 \right |\);

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Đề giải quyết bài toán về rút gon biểu thức chứa căn, ta chỉ cần lưu ý một điều rất quan trọng đó là \(\sqrt{{A}^2}=|A|\), sau đó có thể bình phương hai vế không âm rồi tìm ra được x. Bài 9 được làm như sau:

Câu a:

Ta có: 

\(\sqrt{x^{2}}=7\Leftrightarrow x^2=49\Leftrightarrow x=\pm 7\)

Câu b:

\(\sqrt{x^{2}} = \left | -8 \right |=8\Leftrightarrow x^2=64\Leftrightarrow x=\pm 8\)

Câu c:

\(\sqrt{4x^{2}} = 6\Leftrightarrow 4x^2=36\Leftrightarrow x^2=9\Leftrightarrow x=\pm 3\)

Câu d:

\(\sqrt{9x^{2}}=\left | -12 \right |=12\Leftrightarrow 9x^2=144\Leftrightarrow x^2=16\Leftrightarrow x=\pm 4\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF