ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 9 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm x biết:

a) \(\sqrt{x^{2}} = 7\) ;                 b) \(\sqrt{x^{2}} = \left | -8 \right |\);

c) \(\sqrt{4x^{2}} = 6\);                d) \(\sqrt{9x^{2}}=\left | -12 \right |\);

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Đề giải quyết bài toán về rút gon biểu thức chứa căn, ta chỉ cần lưu ý một điều rất quan trọng đó là \(\sqrt{{A}^2}=|A|\), sau đó có thể bình phương hai vế không âm rồi tìm ra được x. Bài 9 được làm như sau:

Câu a:

Ta có: 

\(\sqrt{x^{2}}=7\Leftrightarrow x^2=49\Leftrightarrow x=\pm 7\)

Câu b:

\(\sqrt{x^{2}} = \left | -8 \right |=8\Leftrightarrow x^2=64\Leftrightarrow x=\pm 8\)

Câu c:

\(\sqrt{4x^{2}} = 6\Leftrightarrow 4x^2=36\Leftrightarrow x^2=9\Leftrightarrow x=\pm 3\)

Câu d:

\(\sqrt{9x^{2}}=\left | -12 \right |=12\Leftrightarrow 9x^2=144\Leftrightarrow x^2=16\Leftrightarrow x=\pm 4\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)