YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 6 tr 10 sách GK Toán 9 Tập 1

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) \(\sqrt{\frac{a}{3}}\);         b) \(\sqrt{-5a}\);       c) \(\sqrt{4 - a}\);     d) \(\sqrt{3a + 7}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Để căn thức có nghĩa, trước tiên là trong căn phải không âm, và nếu biểu thức trong căn có mẫu thức, ta cần đặt điều kiện cho mẫu số khác 0. Bài 6 được trình bày như sau:

Câu a:

 \(\sqrt{\frac{a}{3}}\) có nghĩa khi và chỉ khi  \(\frac{a}{3}\geq 0\Leftrightarrow a\geq 0\)

Câu b:

\(\sqrt{-5a}\)​ có nghĩa khi và chỉ khi \(-5a\geq 0\Leftrightarrow a\leq \frac{0}{-5}\Leftrightarrow a\leq 0\)

Câu c:

 \(\sqrt{4-a}\) có nghĩa khi và chỉ khi \(4-a\geq 0\Leftrightarrow a\leq 4\)

Câu d:

 \(\sqrt{3a + 7}\) có nghĩa khi và chỉ khi \(3a+7\geq 0\Leftrightarrow a\geq \frac{-7}{3}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON