YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 7 tr 10 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính:

\(a) \ \ \sqrt{(0,1)^2} \ \ \ b) \ \sqrt{(-0,3)^2}\)

\(c) \ \ - \sqrt{(-1,3)^2} \ \ \ d) \ -0,4 \sqrt{(-0,4)^2}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Áp dụng hằng đẳng thức \(\sqrt{A^2}=|A|\) để giải quyết bài toán 7 này.

Câu a:

\(\sqrt{(0,1)^2} =\left | 0,1 \right |=0,1\)

Câu b:

\(\sqrt{(-0,3)^2}=\left | -0,3 \right |=0,3\)

Câu c:

\(- \sqrt{(-1,3)^2} =-\left | -1,3 \right | =-1,3\)

Câu d:

\(\ -0,4 \sqrt{(-0,4)^2}=-0,4.\left | 0,4 \right |=-0,4.0,4=-0,16\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON