RANDOM
VIDEO

Bài tập 28 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 28 tr 14 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \({x^3} + 12{x^2} + 48x + 64\) tại x = 6;

b) \({x^3} - 6{x^2} + 12x - 8\) tại x = 22.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {x^3} + 12{x^2} + 48x + 64{\rm{ }}\\ = {x^3} + 3.{x^2}.4 + 3.x{.4^2} + {4^3} \end{array}\\ {= {{\left( {x + 4} \right)}^{3}}} \end{array}\)

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

Câu b:

\(\begin{array}{l} {x^3}-6{x^2} + 12x - 8{\rm{ }}\\ = {x^3}-3.{x^2}.2\; + 3.x{.2^2} - {2^3}{\rm{ }}\\ = {\left( {x-2} \right)^3} \end{array}\)

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)