YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 28 tr 14 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \({x^3} + 12{x^2} + 48x + 64\) tại x = 6;

b) \({x^3} - 6{x^2} + 12x - 8\) tại x = 22.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {x^3} + 12{x^2} + 48x + 64{\rm{ }}\\ = {x^3} + 3.{x^2}.4 + 3.x{.4^2} + {4^3} \end{array}\\ {= {{\left( {x + 4} \right)}^{3}}} \end{array}\)

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

Câu b:

\(\begin{array}{l} {x^3}-6{x^2} + 12x - 8{\rm{ }}\\ = {x^3}-3.{x^2}.2\; + 3.x{.2^2} - {2^3}{\rm{ }}\\ = {\left( {x-2} \right)^3} \end{array}\)

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON