YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 27 tr 14 sách GK Toán 8 Tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a)   \( - {x^3} + 3{x^2} - 3x + 1;\)

b)    \(8 - 12x + 6{x^2} - {x^3};\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} -{x^3} + 3{x^2}-3x + 1\\ =1-{3.1^2}.x+3.1.{x^2}-{x^3} \end{array}\\ {= {{\left( {1-x} \right)}^3}} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} 8-12x + 6{x^2}-{x^3}\;\\ = {2^3}-{3.2^2}.x + 3.2.{x^2}-{x^3} \end{array}\\ {= {{\left( {2-x} \right)}^3}} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON