YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 26 tr 14 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính:

a.  \((2x^2 + 3y)^3\);

b.  \((\frac{1}{2}x - 3)^3\);

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a.

\(\begin{array}{l} {\left( {2{x^2}\; + 3y} \right)^3}\\ = {\left( {2{x^2}} \right)^3} + 3{\left( {2{x^2}} \right)^2}.3y + 3.2{x^2}.{\left( {3y} \right)^2}\; + {\left( {3y} \right)^3}\\ = 8{x^6} + 3.4{x^4}.3y + 3.2{x^2}.9{y^2}\; + 27{y^3}\\ = 8{x^6}\; + 36{x^4}y + 54{x^2}{y^2} + 27{y^3}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\;\,\,\;\;\;{\rm{ }} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} {(\frac{1}{2}x-3)^3}\,\\ = \;{\left( {\frac{1}{2}x} \right)^3} - 3{\left( {\frac{1}{2}x} \right)^2}.3 + 3\left( {\frac{1}{2}x} \right){.3^2} - {3^3}\\ = \;\;\frac{1}{8}{x^3} - \frac{9}{4}{x^2} + \frac{{27}}{2}x - 27 \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON