YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 16 tr 13 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính

a) \((\frac{-2}{3} + \frac{3}{7}): \frac{4}{5} + (\frac{-1}{3} + \frac{4}{7}) : \frac{4}{5}\).

b) \(\frac{5}{9}: (\frac{1}{11} - \frac{5}{22}) + \frac{5}{9} :(\frac{1}{15} - \frac{2}{3})\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Câu a:

 .

 = .

Câu b:

 = \(\frac{5}{9}: \frac{2 - 5}{22} + \frac{5}{9}: \frac{1-10}{15} = \frac{5}{9}.\frac{22}{-3}+\frac{5}{9}.\frac{15}{-9}\)

\(= \frac{5}{9}(\frac{22}{-3} + \frac{15}{-9})=\frac{5}{9}.\frac{-27}{3}= 5.(-1)=-5\).

                               

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON