ADMICRO
UREKA

Bài tập 141 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 141 tr 56 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 141

Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số. Ví dụ 4 và 9.

Thật vậy 4 = 22; 9 = 32, chúng là những hợp số mà không có ước nguyên tố nào chung. Vì thế ƯCLN (4, 9) = 1; nghĩa là 4 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 141 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON