ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 141 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 141 tr 56 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 141

 
 

Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số. Ví dụ 4 và 9.

Thật vậy 4 = 22; 9 = 32, chúng là những hợp số mà không có ước nguyên tố nào chung. Vì thế ƯCLN (4, 9) = 1; nghĩa là 4 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 141 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1