ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 177 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 177 tr 28 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 90 = 2.32.5

126 = 2.32.7

UCLN(90; 126) = 2.32= 18

ƯC(90; 126) ={1; 2; 3; 6; 9; 18}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 177 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1