AMBIENT
UREKA

Bài tập 144 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 144 tr 56 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 144

Tìm ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192).

\(144 = {2^4}{.3^2}.\)

\(192 = {2^6}.3\)

Suy ra: ƯCLN (144, 192)=24.3=48.

Các ước của 48 là: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

Do đó: ƯC(144, 192) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}

Vậy các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 là 24 và 48.

ĐS: 24, 48.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 144 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON