ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 176 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 176 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm ước chung lớn nhất của:

a) 40 và 60

b) 36, 60 và 72

c) 13 và 20

d) 28, 39 và 35

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)   40 = 23.5

   60 = 22.3.5

   UCLN(40; 60) = 22.5 = 20

b)  36 = 22.32

   60 = 22.3.5

   72 = 23.32

   UCLN(36;60;72) = 22.3 = 12

c)   13 là số nguyên tố nên UCLN(13; 20) = 1

d)  28 = 22.17

   39 = 3.13

   35 = 5.7

   UCLN(28; 39; 35)=1

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 176 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1