AMBIENT
UREKA

Bài tập 140 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 140 tr 56 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176;                                     b) 18, 30, 77.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 140

Câu a:

Vì 80  16 và 176  16 nên ƯCLN (16, 80, 176) = 16;

Câu b:

Ta có 18 = 2 . 32 ; 30 = 2 . 3 . 5; 77 = 7 . 11. Do đó 18 , 30, 77 không có ước chung nào khác 1. Vậy ƯCLN (18, 30, 77) = 1.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 140 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON