ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.1 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17.1 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống:

a) a = 15a' (a' ∈ N) ;

b = 15b' (b' ∈ N) ;

15 là ... của a và b.

b) a = 15a' (a' ∈N) ;

b = 15b' (b' ∈ N) ;

ƯCLN (a'; b') = 1

15 là ... của a và b.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ước chung;

b) ƯCLN.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.1 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON