ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 184 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 184 tr 29 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 108 = 22.33

180 = 22.32.5

UCLN(108; 180) = 22.32 = 36

UC(108; 180) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

Suy ra ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15 là 18 và 36

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 184 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1