ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 146 trang 57 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 146 tr 57 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112  x, 140  x và 10 < x < 20.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 146

 
 

Theo đầu bài, x là một ước chung của 112 và 140. Vì 112 = 24 .  7;

140 = 22 . 5 .  7 nên ƯCLN (112, 140) = 22 .  7 = 28. Mỗi ước chung cuẩ 112 và 140 cũng là ước của 28 và ngược lại.

Trong số các ước của 28 chỉ có 14 thỏa mãn điều kiện 10 < 14 < 20.

ĐS: x = 14.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 146 trang 57 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1