ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 178 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 178 tr 28 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⋮ a và 600 ⋮ a

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì 480 ⋮ a và 600 ⋮ a nên a ∈ UC(480; 600)

Vì a là số tự nhiên lớn nhấy nên a là UCLN của 480 và 600

Ta có: 480 = 25.3.5

600 = 23.3.52

UCLN(480; 600) = 23.3.5 = 120

Vậy a = 120

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 178 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1