ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.5 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17.5 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì 156 chia cho a dư 12 nên a là ước của 156 - 12 = 144.

Vì 280 chia cho a dư 10 nên a là ước của 280 - 10 = 270.

Vậy a ∈ ƯC(144, 270) và a > 12.

Ta tìm được a = 18.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON