ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.4 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17.4 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 18

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt a = 18a', b = 18b', ƯCLN (a', b') = 1.

Ta có 18a'. 18b' = 1944

a'. b' = 1944 : (18.18) = 6.

Do a' > b' và ƯCLN (a', b') = 1 nên

a'   3
b'   1     2

Suy ra

a   108   54  
b    6   36   

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.4 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON