ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 180 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 180 tr 28 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x biết rằng 126 ⋮ x; 210 ⋮ x và 15 < x < 30

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì 126 ⋮ x và 210 ⋮ x nên x ∈ UC(126; 210)

Ta có: 126 = 2.32.7

210 = 2.3.5.7

UCLN(126; 210) = 2.3.7 = 42

UC(126; 210) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}

Vì 15 < x < 30 nên x = 21

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 180 trang 28 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1