ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 183 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 183 tr 29 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?

12; 25; 30; 21

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 12 = 22.3

25 = 52

30 = 2.3.5

21 = 3.7

Suy ra: UCLN(12; 25) = 1 và UCLN(25; 21) = 1

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 183 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1