ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.3 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17.3 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 28

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt a = 28a', b = 28b', ƯCLN (a', b') = 1.

Ta có 28a' + 28b' = 224

28(a' + b') = 224

a' + b' = 224 : 28 = 8.

Do a' > b' và ƯCLN (a', b') = 1 nên

a' = 7; b' = 1 => a = 196; b = 28

a' = 5; b' = 3 => a = 140; b = 84

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.3 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON