ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 182 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 182 tr 29 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chi đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bắc sĩ và số y tá được chia đều vào các tổ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá.

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

UCLN(24; 108) = 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 182 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1