ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 187 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 187 tr 29 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất đê có thể xếp được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì số học sinh xếp đủ nên số hàng dọc là ước chung của số học sinh 3 lớp

Số hàng dọc nhiều nhất cũng là ước chung lớn nhất của số học sinh ba lớp

Ta có: 54 = 2.33    42 = 2.3.7     48 = 24.3

UCLN(54; 42; 48) = 2.3 = 6

Vậy số hàng dọc nhiều nhất xếp được là 6 hàng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 187 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1