YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 142 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 142 tr 56 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:
a) 16 và 24;             b) 180 và 234;               c) 60, 90, 135.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 142

Câu a:

ƯCLN (16, 24) = 8, ƯC (16, 24) = {1; 2; 4; 8};

Câu b:

Ta có 180 = 22 .  32 . 5; 234 = 2 . 32 . 13;

ƯCLN (180, 234) = 2 .  32 = 18, ƯC (180, 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

Câu c:

Ta có 60 = 22 .  3 . 5; 90 = 2 . 32 . 5; 135 = 33 . 5. Do đó

ƯCLN (60, 90, 135) = 3 . 5 = 15; ƯC (60, 90, 135) = {1; 3; 5; 15}.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 142 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON