ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 185 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 185 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Cho biết b ⋮ a. Tìm UCLN(a,b), cho ví dụ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì b ⋮ a nên ƯCLN(a, b) = a

Ví dụ: 14 ⋮ 7

UCLN(7;14) = 7

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 185 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1