ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.2 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17.2 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1

Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi d là ước chung của n + 1 và 3n + 4.

Ta có n + 1 ⋮ d và 3n + 4 ⋮ d.

Suy ra (3n + 4) - (3n + 3) ⋮ d 1 ⋮ d d = 1.

Vậy n + 1 và 3n + 4 là hai số nguyên tố cùng nhau.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.2 trang 29 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON