YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 41 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 41 sách GK Sinh lớp 12

Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Dựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở đời F2 ta có thể biết được hai gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể nếu tỉ lệ kiểu hình ớ lai phân tích là 1: 1: 1: 1 hoặc ở F2 là 9: 3: 3: 1.

Ví dụ:  

  • P1: hoa kép, đỏ x hoa đơn, trắng 
  • F2: 9 đỏ, kép : 3 đỏ, trắng: 3 đơn, kép: 1 đơn, trắng 
  • đỏ là trội hoàn toàn so vơi trắng 
  • kép là trội hoàn toàn so với đơn 

⇒ kết quả di truyền riêng rẽ:

  • đỏ : trắng = 3: 1 
  • kép : đơn = 3: 1 

⇒ kết quả di truyền chung: 9: 3: 3: 1= (3: 1) x (3: 1) = tích các kết quả di truyền riêng rẽ

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 41 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF