AMBIENT

Bài tập 6 trang 22 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 tr 22 sách BT Sinh lớp 12

Mỗi cặp trong 3 cặp alen Aa, Bb, Dd quy định 1 tính trạng khác nhau, trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác định

a) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AaBbDd.

b) Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AABBDd.

c) Tỉ lệ loại hợp tử AaBBDD từ phép lai AaBbDd X AaBbDd.

d) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai AaBbDD X AaBbdd.

e) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai aabbdd X AABBdd.

g) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen aaB-D- từ phép lai AaBbDD X AaBbdd.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Áp dụng cách tính xác suất cho từng cặp alen rồi xét chung tỉ lệ theo yêu cầu của đề bài ta có:

a) Mỗi cặp alen dị hợp khi giảm phân cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1/2, do đó:

 • Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AaBbDd:

1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8

b) Mỗi cặp alen đồng hợp khi giảm phân cho 1 loại giao tử, do đó:

 • Tỉ lệ loại giao tử ABD từ cá thể AABBDd:

1 x 1 x 1/2 = 1/2

c) Tỉ lệ loại hợp tử AaBBDD từ phép lai AaBbDd x AaBbDd:

2/4 x 1/4 x 1/4= 1/32

d) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai AaBbDD x AaBbdd:

3/4 x 3/4 x 1 = 9/16

e) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen A-B-D- từ phép lai aabbdd x AABBdd:

1 X 1 X 0 = 0 (phép lai dd x dd không thể cho kiểu hình D-)

g) Tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen aaB-D- từ phép lai AaBbDD x AaBbdd:

1/4 x 3/4 x 1 = 3/16

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 22 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  lai thú lông đen với thú lông xám được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 2 thú lông đen 1 thú lông xám 1 thú lông trắng .biết rằng tính trạng màu sắc do 1 gen quy định ,hãy biện luận và viết SĐL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Lai 2 cây cà chua thuần chủng quả đỏ tròn và quả vàng bầu dục thu được F1 100% đỏ tròn. Cho F1 lai với F1,F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó quả vàng tròn chiếm 9%. Biết mỗi gen quy định 1 tính trang và ko có đột biến xảy ra.kl đúng là

  A. F1 hvg ở 1 bên f= 36%

  B. F1 hvg 1 bên f=20%

  C. F1 hvg 1 bên f= 32%

  D. F1 hvg 1 bên f=40%

  Giúp mk với sao lại ra câu A nhỉ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Giúp mik vs, mik đg cần gấp, tks trước ạ

  a) Theo dõi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân (NP) sau cùng 1 tgian ngta nhận thấy nhóm A có 1/4 số TB (tế bào) đã NP 4 lần, nhóm B gồm 1/3 số TB đã NP 4 lần, nhóm C gồm các TB còn lại đã NP 5 lần. Tất cả tạo ra 248 TB con. Hãy xác định số TB đã tham gia NP

  b) Nhuộm màu các TB con của nhóm A đang NP ở lần thứ 3 đếm đc 192 NST đơn đang di chuyển về cực của TB. Hãy xác định bộ NST 2n của loài

  c) Giả sử đây là 1 loài động vật đơn tính, các cặp NST đều có nguồn gốc và cấu trúc khác nhau. Hãy kí hiệu bộ NST của 1 TB lưỡng bội này. Khi các TB nói trên chuyển sang GP thì sẽ tạo nên bao nhiêu loại giao tử bình thường? Xác định tỉ lệ và thành phần mỗi loại giao tử?

  d) giả sử có 1 cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc giống nhau, các cặp NST còn lại đều gồm 2 chiếc khác nhau thì tối đa tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho cây cao tròn lai với thấp dài thu F1 có 90 thấp tròn, 90 cao dài, 10 cao tròn, 10 thấp dài. biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F1 . biết cao tròn trội hoàn toàn vs thấp dài. m.n giải giúp em với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  giúp e mấy câu này với ạ

  1: Nếu các cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn thì tỉ lệ cá thể đời con có kiểu gen AAaa là bao nhiêu?

  2: 1 phân tử ADN trong 1 lần nhân đôi có 5 đơn vị tái bản với tổng số 60 phân đoạn okazaki. nếu phân tử này nhân đôi 3 lần thì cần tổng số bao nhiêu đoạn mồi?

  3: cho biết quá trình giảm phân k xảy ra đột biến theo lí thuyết thì phép lai AaBb*AaBb sẽ cho đời con có kiểu gen aabb với tỉ lệ là bao nhiêu?

  4: trong 1 lần nguyên phân của tế bào ở thể lưỡng bội, 1 NST của cặp số 3 và 1 cặp NST của cặp số 6 k phân li. các cặp NST khác phân li bình thường. kết quả của quá trình này có thể tạo ra các loại tế bào con có bộ NST như thế nào?

  5: ở một loài động vật giao phối xét phép lai AaBbDd*AaBbDd. giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực ở 1 số tế bào cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân 1. các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. hỏi có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

  6: trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai AaBbCcDdHh*AaBbCcDdHh sẽ cho kiểu gen mang 3 alen trội ở đời con chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

  7: ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. 1 phép lai giữa 2 cây tứ bội đã tạo ra thế hệ F1 có tỉ lệ 11 đỏ, 1 vàng. xác định kiểu zen của 2 cây đem lai?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  F1 có kiểu gen giống nhau lai 3 cá thể

  F1 x cây 1 -->F2: 148 cây cao: 51 cây thấp

  F1 x cây 2-->F2: 297 cây thấp: 99 cây cao

  F1 x cây 3--> F2: 925 cây cao: 568 cây thấp

  Tìm kiểu gen của cây F1, cây 2, cây 3. Viết SĐL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Bài 5: Cho lai thứ bí thuần chủng với nhau F1 thu được đều có quả dẹt còn F2 phân li theo tỉ lệ 9 bí quả dẹt : 6 bí quả tròn : 1 bí quả dài. Tìm KG, KH của P và giải thích kết quả phép lai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cùng tìm cách trả lời hay, nhanh và chính xác nhận để nhận 2GP nào!

  Bài tập: Một cá thể F1 lai với 3 cơ thể khác:

  - Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài

  - Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  - Với cá thể thứ ba được thế hệ lai, trong đó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui định một tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn.

  Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của ba trường hợp nêu trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  cho chuột đuôi ngắn cong lai với đuôi thẳng dài. F1 toàn đuôi ngắn cong. cho các con F1 lai với nhau thu được F2 với số lượng như sau 203 chuột đuôi ngắn cong 53 chuột dài thẳng 7 chuột ngắn thẳng 7 chuột dài cong biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen qui định 2 gen qui định 2 tính trạng nằm trên cùng một NST. nếu có hoán vị gen chỉ xảy ra ở chuột cái ở F2 có 1 số con chuột mang gen đồng hợp lặn chết trong giai đoạn phôi số chuột đồng hợp lặn chết trong giai đoạn phôi là

  5 7 10 13

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho lai hai nòi ruồi giấm thuần chủng:thân xám,cánh dài vs thân đen cánh ngắn F1 thu đuợc toàn thân xám cánh dài.cho F1 tạp giao,F2 phân li theo tỉ lệ 70% xám dài,5% xá ngắn,5% đen dài,20% đen ngắn.Tần số hoán vị gen là

  A.18% B.20%

  C30% D.40%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Khi cho lai 2 giống gà thuần chủng chân cao lông đen với gà chân thấp lông trắng được F1 toàn gà chân cao lông đen. a, Xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao chân và màu lông ở gà? b, Nếu cho F1 lai với nhau thì F2 phân li kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  gen Acó 5 alen ,gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trê NST X (không có alen tương ứng nằm trên Y); gen B nằm trên NST Y ( không có alen tương ứng trên NST X) có 3 alen .Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  một kgen có AaBbmột kgen có AaBb DE/de. cho 16 loại giao tử. trong đó giao tử AbDe=4,5%

  biết rằng ko có đột biến gen, diễn biến trong quá trình sinh noãn và sinh hạt phấn là giống nhau. biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trộn là trội hoàn toàn. nếu cho cơ thể trên tự thụ thì tỉ lệ kh mang tính trạng trội ở đời con là bao nhiêu

  biện luận viết sđl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Ở một loài động vật có vú, khi cho lai giữa một cá thể đực mắt đỏ, chân cao với một cá thể cái mắt đỏ, chân cao (P), F1 thu được tỉ lệ 37,5% ♀mắt đỏ, chân cao : 12,5% ♀mắt trắng, chân cao : 15% ♂ mắt đỏ, chân cao : 21,25% ♂ mắt trắng, chân thấp : 10% ♂ mắt trắng, chân cao : 3,75% ♂ mắt đỏ, chân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến gen, nếu cho con cái mắt đỏ, chân cao của P lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, chân cao ở Fb sẽ là?

  • A. 25%.
  • B. 27%.
  • C. 22,5%.
  • D. 20%.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Biết 2 tính trạng màu sắc và kích thước lông chó do 2 cặp gen quy định. Đem lai chó lông đen ngắn với nhau thu được F1: 89 lông đen ngắn: 31 lông đen dài: 29 lông trắng ngắn: 11 lông trắng dài

  Biện luận và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  1/ Ở cà chua, cây cao là trội so với cây thấp, quả đỏ là trội so với quả vàng. Các gen này tồn tại trên NST thường

  a/ Viết các KG có thể có của cơ thể cây cao quả vàng, cây thấp quả đỏ, cây cao quả đỏ

  b/ Dem lai cà chua cây cao quả đỏ lai với cây thấp quả vàng thu được F1:

  204 cao đỏ: 201 cao vàng: 203 thấp đỏ: 200 thấp vàng

  Biện luận để tìm KG của P và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Ở cá, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và con cái là XY. Khi cho lai cá đực thuần chủng vảy trắng, to với cá cái thuần chủng vảy trắng, nhỏ F1 thu được 100% cá vảy trắng, to. Cho cá cái F1 lai phân tích Fa thu được tỉ lệ 27 cá vảy trắng, to : 18 cá vảy trắng, nhỏ : 12 cá đực vảy đỏ, nhỏ : 3 cá đực vảy đỏ, to. Biết tính trạng kích thước vảy do một gen quy định. Tìm kiểu gen của F1
  aj giúp e vs đg cần gấp tks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  xét các gen nằm trên NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng .Khi tiến hành lai hai cá thể với nhau thu được kết quả: 136 lông đen dài : 45 lông đen ngắn: 44 lông nâu dài :15 lông nâu ngắn .Biết không có hiện tượng hoán vị gen với tần số 50% . Giair thích và xác định kiểu gen với hai cá thể đem lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  khi lai cà chua đỏ tròn với cà chua vàng bầu , F1 thu được 100% đỏ tròn .Cho F1 tự thụ phấn thu được 1500 cây trong đó có 990 cây dỏ tròn .Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2 biết mỗi gen quy định một tính trạng và các cây F1 có quá trình giảm phân tạo giao tử giống nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>