YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 31 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 tr 31 sách BT Sinh lớp 12

Khi đem lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân tính về kiểu hình là

A. 9 : 3 : 3 : 1.                                                

B. 3 : 3 : 3 : 3.

C. 1 : 1 : 1 : 1.                                                 

D. 3 : 3 : 1 : 1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Khi đem lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, ở thế hệ F2, Menđen đã thu được tỉ lệ phân tính về kiểu hình là: 9 : 3 : 3 : 1.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 31 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON