YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 31 SBT Sinh học 12

Giải bài 15 tr 31 sách BT Sinh lớp 12

Điều kiện quan trọng nhất để quy luật phân li độc lập được nghiệm đúng là 

A. P thuần chủng.

B. Một gen quy định một tính trạng tương ứng.

C. Trội - lặn hoàn toàn.

D. Mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Quy luật phân li độc lập chỉ đúng khi các cặp gen nằm trên các NST khác nhau, do đó trong quá trình phát sinh giao tử sẽ phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 31 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON