ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 17 trang 32 SBT Sinh học 12

Giải bài 17 tr 32 sách BT Sinh lớp 12

Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân cho số loại giao tử là

A. 4.                    

B. 8.                          

C. 16                      

D. 32.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 
 
  • Cặp gen AA cho ra 1 loại giao tử A.
  • Cặp gen Bb cho ra 2 loại giao tử B, b.
  • Cặp gen Dd cho ra 2 loại giao tử D, d.
  • Cặp gen ee cho ra 1 loại giao tử e.
  • Cặp gen Ff cho ra 2 loại giao tử F, f.

Vậy số loại giao tử tạo ra là: 1x2x2x1x2 = 8 giao tử.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 32 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1