YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 41 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 41 sách GK Sinh lớp 12

Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1 là:

  • Bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen ⇒ 16 tổ hợp giao tử (9: 3: 3: 1). Tỉ lệ phân li 9: 3: 3: 1 chẳng qua là tích của tỉ lệ (3: 1) X (3: 1).
  • Có hiên tượng trội lặn hoàn toàn
  • Số lượng cá thể con lai phải lớn
  • Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau
  • Quá trình phân li của các giao tử trong quá trình giảm phân là đồng đều không có đột biến

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 41 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF