YOMEDIA

Bài tập 4 trang 41 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 41 sách GK Sinh lớp 12

Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất. Ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng, vì số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn 223 X 223 = 246 kiểu hợp tử khác nhau. 

Sự di truyền gen cho các thế hệ sau là hoàn toàn ngẫu nhiên trong 246 trường hợp đó 

⇒ Xác suất để giống nhau là vô cùng nhỏ và hầu như không có.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 41 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Vinh

  Ở lúa , gen A trội hoàn toàn quy định cây thân cao , a quy định thân thấp , b quy định hạt dài , B quy định hạt tròn , cho 2 giống lúa lai với nhau thu được 4 kiểu hình : 37,5% cao, tròn : 37.5% cao , dài : 12,5 % thấp , tròn : 12,5 % thấp , dài

  a . Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai .

  b . Xác định KG , KH của P

  c . Viết sơ đồ lai từ P -> F1

  mọi ng giúp em em vàn gấp lắm tí nữa phải kiểm tra rôi

  Mấy a/c chuyên Sinh giúp e vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Giao phấn cây cao quả dài với cây thấp quả tròn , F1 thu được cho tự thụ phấn được 31cao dài , 59cao dẹt, 29cao tròn, 12 thấp dài , 21 thấp dẹt , 11 thấp tròn.

  a) có kết luận j từ phép lai trên

  b) biện luận, viết sđl từ p đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  ở đậu hà lan, gen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh, gen B qui định hạt trơn trooih hàn toàn so với alen b quib định hạt nhăn. 2 cặp gen cùng nằm trên một nhiễn sắc thể khác nhau. cho đậu vàng,trơn lai với đậu vàng,trơn thu được ở đời con có kiểu hình hạt xanh,nhăn chiếm tỉ lệ 6,25%. kiển gen của bố mẹ là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  4. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ

  A. 25,0%. B. 37,5%. C. 50,0%. D. 6,25%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  .Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím.Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu(hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là

  A. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.

  B. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.

  C. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

  D. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Giới thiệu bảng tóm tắt các tỉ lệ phân li kiểu hình của các kiểu tương tác tương ứng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thuy tien

  1. ở 1 loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; alen B - THÂN CAO TRỘI HOÀN TOÀN SO VỚI ALEN b - thân thấp. cho 2 cây P giao phấn với nhau thu được F1 gồm 896 cây trong đó có 112 cây hoa đỏ, thân thấp và 113 hoa trắng, thân thấp.

  a) biện luận và viết sơ đồ lai từ P -> F1.

  b) chọn ngẫu nhiên hai cây có KH hoa đỏ, thân cao của F1 giao phấn với nhau thu được F2. trên mỗi cây F2 có những loại hoa nào? giải thích?

  c) tiếp tục cho 2 cây hoa đỏ dị hợp tử (Aa) ở F1 giao phấn vs nhau, thu được F2. trên mỗi cây F2 có những loại hoa nào? giải thích?

  2.ở đậu hà lan, cho lai cây đậu hạt vàng, trơn dị hợp 2 cặp gen vs cay chưa biết KG cho ra F1 thu được tỉ lệ 3 vàng,trơn : 3 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh,nhăn . giải thích kết quả và xác định KG của cây đậu đem lai nói trên

  3.ở 1 loiaf côn trùng, đem lai 2 dòng thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt mình xám, cánh dài. cho F1 x F1-> F2 thu được: 752 mình xám cánh dài : 248 mình đen cánh cụt

  a) biện luận và viết sơ đồ lai từ P-> F2

  b) cho F1 lai phân tích kết quả đời lai như thế nào

  ( mình đang cần gấp nên mọi người giúp mình với ạ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  1 loài hoa , khi lai giữa cây quả kép , màu đỏ với cây quả đơn , màu vàng cho F1 toàn hoa kép màu đỏ . cho F1 tự thụ phấn cho F2 4 loại kiểu hình . trong 5000 cây có 450 cây hoa kép , màu vàng . biết mỗi gen quy định 1 tinhd trạng . kiểu gen của P là ?

  A :\(\dfrac{Ab}{Ab}\)x \(\dfrac{Ab}{Ab}\) B : \(\dfrac{AB}{AB}x\dfrac{ab}{ab}\) C :\(\dfrac{Ab}{aB}x\dfrac{ab}{ab}\) D :\(\dfrac{aB}{aB}x\dfrac{aB}{aB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho F1 lai với 3 cá thể khác nhau để xét tính trạng hình dạng quả thu được:

  -F1 lai cá thể 1

  F2:24 dẹp: 32 tròn: 8 dài

  -F1 lai cá thể 2

  F2: 16 dẹp :32 tròn: 16 dài

  -F1 lai cá thể 3

  F2 :36 dẹp :24 tròn :4 dài

  biện luận và viết sđl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Các bạn ơi cho mình hỏi bài này với

  Viết hai sơ đồ khác nhau phù hợp với hai quy luật di truyền sao cho f1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau nhưng bố và mẹ đều ko thuần chủng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Khi khảo sát sự di truyền về tính trạng kích thước quả, vị quả của một loài thực vật, người ta cho F1 giao phối với 3 cá thể I,II,III có kiểu gen khác nhau và thu được kết quả sau

  + phép lai I: F1x cây 1 => F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình,trong số 2071 cây có 259 cây quả nhỏ, vị chua

  + phép lai II: F1 x cây 2 => F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình, trong số 398 cây có 101 cây quả nhỏ, vị chua

  + phép lai III: F1 x cây 3 => F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình, trong số 1969 cây có 123 cây quả nhỏ, vị chua. Biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định, tương phản với quả nhỏ,vị chua là quả to,vị ngọt

  a) các phép lai chịu sự chi phối của quy luật di triền nào​

  b) xác định kiểu gen của F1, các cây I,II,III và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 ở mỗi phép lai với các cây I,II,III

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Đem lai giữa hai cặp bố mẹ, lá chẻ, không có tua cuốn với lá nguyên có tua cuốn được 100% F1 lá chẻ có tua cuốn. Tiếp tục cho F1 giao phấn, F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình, trong số 4428 cây có 831 cây lá nguyên có tua cuốn, biết mỗi tính trạng do một cặp gen chi phối

  a) xác định quy luật đi truyền

  b) viết sơ đồ lại từ P đến F1

  c) về mặt lý thuyết, mỗi loại kiểu hình còn lại xuất hiện ở F2 có tỉ lệ bao nhiêu %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  cho AB/ab lai với ab/ab tần số hoán vị là 30 phần trăm cơ thể mang 2 tính trạng lắn chiếm tỉ lệ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Ở mèo gen D - lông đen nằm trên NST X, gen d - lông màu hung cũng nằm trên NST X. Hai gen này không át nhau nên mèo cái dị hợp tử về gen này có ba màu gọi là màu tam thể. 1. Kiểu gen của mèo đen, mèo hung, mèo tam thể?. 2. Mèo cái tam thể giao phối với mèo đực đen thì mèo con sinh ra sẽ thế nào?3. Trong trường hợp số lượng mèo con sinh ra từ một cặp bố mẹ có tỉ lệ: 25% đực hung: 25% đực đen: 25% cái hung: 25% cái tam thể, thì màu sắc bộ lông của mèo bố mẹ sẽ như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Em đang bồ dưỡng sinh 9 ạ ,bài này khó quá, mn giúp em vớiii
  Ở một loài hoa, màu sắc cánh hoa do 1 gen gồm 2 a le A và a quy định. Cho hai cây hoa đỏ thuần chủng thụ phấn với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau được F2, lấy ngẩu nhiên 100 cây hoa đỏ F2 cho tự thu phấn bắt buộc được F3 gồm 60 cây hoa trắng và 900 cây hoa đỏ. Tính theo lý thuyết, trong 100 cây hoa đỏ F2 đem tự thụ phấn, tỉ lệ mổi kiểu gen là bao nhiêu ?
  cảm ơn a!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Câu1: 1 gen có 2346 liên kêt hiđro, hiệu số giữa Ađêmin của gen với mội loại nuclêôtit khác bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen đó. Tính chiều dài của gen

  Câu2: ở đậu Hà Lan,gen A là trội hoàn toàn quy định cây cao, gen a quy định cây thấp. Khi lai các cây cao với nhau được toàn cây cao. Tạp giao với nhau được xuất hiện cả cây cao và cây thấp. Cho rằng không xảy ra đột biến, bố, mẹ đều giảm phân bình thường

  a) biện luận xác định kiểu gen của thế hệ P và F1

  b) tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình có thể ở F2

  Câu3: cho P thuần chủng khác nhau từng cặp tương phản lai với nhau được toàn cây cao, hạt tròn. Cho tự thụ phấn được gồm 2000 cây, trong đó có 480 cây cao, hạt dài. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng tương phản với cây cao hạt dài là cây thấp, hạt tròn. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  . Khi cho F1 có kiểu gen AaBBDdEEHh giao phấn với nhau? Không lập sơ đồ lai hãy xác định:

  - Số lượng giao tử do F1 tạo ra?

  - Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen ở F2 ?

  ai đó chỉ em cách làm bài này với :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  A : thân cao B:hạt vàng D:hạt trơn

  a :thân thấp b:hạt xanh d:hạt nhăn

  Viết KG của cơ thể thuần chủng về 3 loại tính trạng trên nếu 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Ở đậu Hà Lan tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng.

  a) Xác định kết quả thu được ở F1 khi đem thụ phấn hai cây đầu hoa đỏ thuần chủng với nhau.

  b) Xác định kết quả thu được ở F2 khi đem thụ phấn cây đầu F1 với hoa trắng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  khi lại 2 quả thuần chủng với nhau được f1 quả tròn ngọt . cho f1 tiếp tục giao pphấn được f2 có kết quả như sau : 1 quả dài, ngọt : 2 quả tròn , ngọt : 1 quả tròn, chua

  biện luận và viết sơ đồ lại từ P đến f2

  cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA