YOMEDIA
UREKA

Bài tập 14 trang 31 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 tr 31 sách BT Sinh lớp 12

Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình ở ?

A. Trội hoàn toàn.                                      B. Trội không hoàn toàn,

C. Phân li độc lập                                       D. Phân li đồng đều.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Trong trường hợp trội không hoàn toàn, ở phép lai tính trạng màu hoa đậu Hà Lan của Mendel, khi lai AA x aa -> tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình F1 là 100%Aa = 100% hoa hồng, F1 tự thu được Fcó tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình là: 1AA : 2Aa : 1aa = 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng.
  • Vậy đáp án đúng là B.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 31 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF