YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 27 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 27 sách BT Sinh lớp 12

Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được: 721 cây thân cao, quả đỏ; 239 cây thân cao, quả vàng ; 241 cây thân thấp, quả đỏ ; 80 thân thấp, quả vàng.

a) Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2 .

b) Xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ để ngay F1 đã có sự phân tính về cả 2 tính trạng trên là 3 : 3 : 1 : 1 và 3 : 1. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Biện luận: P thân cao quả vàng x thân thấp quả đỏ đưuọc F1 toàn thân cao quả đỏ

=> thân cao là tính trạng trội so với thân thấp; quả đỏ là trội so với quả vàng. F100% thân cao, quả đỏ nên thế hệ P thuần chủng.

 • Cho F1 tạp giao, F2 thu được : 9/16 thân cao quả đỏ:3/16 thân cao quả vàng: 3/16 thân thấp quả đỏ: 1/16 thân thấp quả vàng phù hợp với quy luật phân ly độc lập của Menđen.
 • Quy ước gen: A: thân cao; a : thân thấp

B : quả đỏ; b : quả vàng.

P: AAbb x aaBB

F1: AaBb x AaBb

F2: 9A-B-: thân cao quả đỏ

3 A-bb: thân cao, quả vàng

3: aaB- :thân thấp quả đỏ

1aabb: thân thấp quả vàng.

b) F1 phân tính theo tỷ lệ: 3:3:1:1 và 3:1 về 2 tính trạng trên:

 • Phân tích tỷ lệ 3:3:1:1 = (3:1) x (1:1)

Suy ra kiểu gen của từng tính trạng phải là (Aa x Aa)(Bb x bb)

=>P: AaBb x Aabb

 • Hoặc (Aa x aa)(Bb xBb) => P: AaBb x aaBb
 • Phân tích tỷ lệ kiểu hình 3:1 = (3:1)(1)

Suy ra kiểu hình của P:

AaBB x AaBB; AaBB x AaBb; AaBB x Aabb

=> kiểu hình F1: 3 đỏ, cao: 1 vàng cao hoặc Aabb x Aabb

=> F1: 3 đỏ thấp: 1 vàng thấp.

Tương tự với: Bb x Bb và cặp gen còn lại là AA x AA; AA x Aa; AA x aa; aa x aa, suy ra kiểu gen của P phải là: 

 • AABb x AABb ; AABb x AaBb; AABb x aaBb

=> kiểu hình F1: 3 đỏ cao: 1 đỏ thấp

 • Hoặc aaBb x aaBb

=> Kiểu hình F1: 3 vàng cao: 1 vàng thấp.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 27 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thụy Mây

  giúp tớ với ạ :)) tớ đang cần gấp! cảm ơn ạ

  bài 1 : Ở lúa đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai tính trạng tương phàn, đời F1 đồng loạt xuất hiện lúa thân cao, chín sớm: 25% thân thấp, chín sớm: 25% thân thấp, chín muộn. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định.

  a. Giải thích đặc điểm di truyền chi phối hai tính trạng trên?

  b. Lập các sơ đồ lai từ P đến F2?

  c. Nếu muốn F1 phân li 3: 1 về tình trạng kích thước, tình trạng về thời gian chín đồng tính. Kiểu gen P như thế nào?

  d. Nếu muốn F1 đồng tình về tình trạng kích thước, tính trạng về thời gian chín phân li 1:1. Kiểu gen của P?

  bài 2: Cho F có kiểu hình hoa kép, tràng hoa đều lai với cây hoa kép, tràng hoa không đề, thu được đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình phân li như sau: 598 hoa kép, tràng hoa đều: 197 hoa đơn, tràng hoa đều: 602 hoa kép, tràng hoa không đều: 204 hoa đơn, tràng hoa không đều: Biết mỗi gen quy định một tính trạng; tính trạng tràng hoa đều trội hoàn toàn so với tràng hoa không đều

  a. Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?

  b. Lập sơ đồ lai F1?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Ở lúa gen A qui định tính trạng thân cao , a thân thấp . Gen B qui định tính trạng chín sớm , b chín muộn.

  a. Cho cây lúa thân cao chín sớm lai với thân thấp chín muộn, F1 thu được: 1801 cây cao chín sớm : 1799 cây cao chín muộn.

  Xác định kiểu gen của P ?

  b. Giao phấn cây cao chín sớm với nhau, F1 thu được : 600 cây lúa thân cao chín muộn : 1204 cây thân cao chín sớm : 601 thân thấp chín sớm.

  Xác định kiểu gen của P ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Các gen phân li độc lập . Cho P : AaBbDd x AaBbDd . Xác định :
  a. Số kiểu tổ hợp giao tử bố và mẹ .
  b. Số loại kiểu gen xuất hiện ở F1 ?
  c. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
  d. Tỉ lệ xuất hiện kiểu hình mang 3 tính trạng lặn .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Ở đậu Anâu trội hoàn toàn atrắng.

  a) Xác định kiểu gen P và F1 trong các công thức lai sau đây:

  P1: nâu X trắng

  100% nâu

  P2: nâu X nâu

  100% nâu

  b) Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu F1 thu được 273 hạt nâu, 91 hạt trắng. Xác định kiểu ghen P, F1.

  c) Cho đậu hạt nâu lại với đậu hạt trắng thu được 255 hạt nâu, 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai tư P đến F1.

  Gíup em với ạ! E cảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Người ta thực hiện 3 phép lai sau:

  a. Phép lai 3: P: đậu thân cao lai với đậu thân cao thu được F1

  b. Phép lai 1: P: đậu thân cao lai với đậu thân thấp

  F1: thu được 120 cây đều thân cao

  c. Phép lai 2: P: đậu thân cao lai với đậu thân thấp

  F1: thu được 61 cây thân cao : 59 cây thân thấp.

  Cho biết ính trạng thân cao trội so với tính trạng thân thấp. Hãy biên luận và lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp nêu trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Câu 1:cho F1 tự thụ phấn thu đc f2 gồm 4 loại KH .Do sơ suất của việc thống kê ,người ta chỉ còn ghi lại được số liệu của 1 loại KH là cây cao,hạt dài chiếm 18,75 %.Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng ,tính trạng trội là trội hoàn toàn và ko có hoán vị gen .Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai

  Câu 2:Ở chó lông đen là trội so với lông trắng ,ngắn là trội so với dài.cho lai gữi chó lông đen ngắn với chó lông đen dài cho thế hệ lai gồm 29 chó lông đen ngắn,31 chó lông đen dài ,9 chó lông trắng ngắn,11 chó lông trắng dài.xđ quy luật di truyền chi phối phép lai

  câu 3;ở chuột lông đen là trội so vs lông trắng ,lông ngắn trội so vs lông dài .lai chuột lông đen ngắn thuần chủng vs chuột lông trắng dài đc f1 đồng loạt lông đen,ngắn.cho f1 giao phối vs chuột lông trắng ngắn TC,sự phân li KG,KHở f2 là,biết tính trạng do 1 gen quy định và di truền riêng rẽ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  cho 2 giống lúa tchung thân thấp chín sớm vs thân cao chín muộn laivs nhau dc f1 toàn thân thấp chín sớm cho f1 lai vs giống lúa khác dc thế hệ lai trong đó 12.5 phần trăm thân cao chín muộn .hay biện luận vsvieets sơ đồ lai

  CẦN GẤP Ạ ..........nhờ mọi người giai hộ e

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  người ta cho lai giữa hai dòng hoa 1 có màu đỏ và 1 có màu xanh được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1 đỏ nâu:1 xanh:1 đỏ ;1 trắng .Dựa vào quy luật tương tác gen alen hãy giải thích kết quả lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  1/ Ở đời con cảu phêp lai AaBbDdEe lai với AaBbDdEe, loại cá thể có ít nhất hai alen chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

  2/ Ở đời con cảu phêp lai AaBbDdee lai với AaBbDDEe, loại cá thể có kiểu hình mang 3 trội và 1 lặn chiêm tỷ lệ bnhiu ?

  giải và giải thích rõ dùm e với... e cảm ơn^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a qđịnh thân thấp, B qđịnh chín sớm, b qđịnh chín muộn. Mỗi gen nằm trên một NST. Cho 100 cây thân ca, chín sớm thuần chủng về ít nhất một trạng đem lai với cây thân thấp chín muộn thu được F1 gồm 1000 cây, trong đó có 125 cây thân cao,chín muộn ; 125 cây thân thấp, chín sớm. Hãy xác định số cây của mỗi kgen đem lai trong số 100 nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  tại sao cùng là ruồi F1 mà con cái F1 lại cho 4 loại giao tử ? 4 giao tử này có đặc điểm gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  cho giao phối giữa bò đen có sừng với bò vàng không xừng thu được 100% bò đèn không xừng

  a, xác định kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai từ P đến F1

  b,giao phối giua bo F1 nói trên voi bo E Thu được kiểu gen

  F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1

  F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 Xác định kiểu gen giữa các. trường hợp trên và viết Sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  viết sơ đồ lai của các phép lai các kiểu gen tương ứng sau đây : \(AA\times AA\) , \(AA\times Aa\) , \(aa\times aa\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  F1 tự thụ F2 có 18.75% quả tròn hạt nâu 37.5% bầu dục nâu 18.75% dài nâu 6.25% tròn trắng 12.5% bầu dục trắng 6.25% dài trắng. cho F1 lai với cây khác thu được F2 12.5% tròn nâu 25% bầu dục nâu 12.5% dài nâu 12.5% tròn trắng 25% bầu dục trắng 12.5% dài trắng. xác định kiểu. xác định kiểu gen của F1 và cây khác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Ở đậu hà lan, đặc điểm hình dạng của hạt do một gen qui định.Cho giao phấn giữa 2 cây đậu, thu được F1.Cho các cây ở F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được các kết quả sau:

  - Kết quả 1: F1 Hạt trơn X hạt trơn F2 có 735 hạt trơn và 247 hạt nhăn

  - Kết quả 2: F1 hạt trơn X hạt trơn F2 đều hạt trơn- Kết quả 3: F1 hạt trơn X hạt nhăn F2 đều hạt trơn1.

  Hãy biện luần và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 cho mỗi trường hợp trên.2. Hãy rút ra nhận xét về kiểu gen, kiểu hình của cây P đã sử dụng và lập sơ đồ lai minh hoạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  viết sơ đồ lai của các phép lai sau AaBb X AABb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Các cặp gen phân li độc lập với nhau. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với cây khác, thu đươc F1 gồm 496 cây, trong đó có 31 cây thân thấp, quả dài, hoa trắng. Biết rằng không phát sinh đột biến. theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên

  A 2

  B 4

  C 3

  D 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  nhận biết cặp tính trạng tương phản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  lai thú lông đen với thú lông xám được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 2 thú lông đen 1 thú lông xám 1 thú lông trắng .biết rằng tính trạng màu sắc do 1 gen quy định ,hãy biện luận và viết SĐL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Lai 2 cây cà chua thuần chủng quả đỏ tròn và quả vàng bầu dục thu được F1 100% đỏ tròn. Cho F1 lai với F1,F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó quả vàng tròn chiếm 9%. Biết mỗi gen quy định 1 tính trang và ko có đột biến xảy ra.kl đúng là

  A. F1 hvg ở 1 bên f= 36%

  B. F1 hvg 1 bên f=20%

  C. F1 hvg 1 bên f= 32%

  D. F1 hvg 1 bên f=40%

  Giúp mk với sao lại ra câu A nhỉ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Giúp mik vs, mik đg cần gấp, tks trước ạ

  a) Theo dõi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân (NP) sau cùng 1 tgian ngta nhận thấy nhóm A có 1/4 số TB (tế bào) đã NP 4 lần, nhóm B gồm 1/3 số TB đã NP 4 lần, nhóm C gồm các TB còn lại đã NP 5 lần. Tất cả tạo ra 248 TB con. Hãy xác định số TB đã tham gia NP

  b) Nhuộm màu các TB con của nhóm A đang NP ở lần thứ 3 đếm đc 192 NST đơn đang di chuyển về cực của TB. Hãy xác định bộ NST 2n của loài

  c) Giả sử đây là 1 loài động vật đơn tính, các cặp NST đều có nguồn gốc và cấu trúc khác nhau. Hãy kí hiệu bộ NST của 1 TB lưỡng bội này. Khi các TB nói trên chuyển sang GP thì sẽ tạo nên bao nhiêu loại giao tử bình thường? Xác định tỉ lệ và thành phần mỗi loại giao tử?

  d) giả sử có 1 cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc giống nhau, các cặp NST còn lại đều gồm 2 chiếc khác nhau thì tối đa tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho cây cao tròn lai với thấp dài thu F1 có 90 thấp tròn, 90 cao dài, 10 cao tròn, 10 thấp dài. biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F1 . biết cao tròn trội hoàn toàn vs thấp dài. m.n giải giúp em với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  giúp e mấy câu này với ạ

  1: Nếu các cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn thì tỉ lệ cá thể đời con có kiểu gen AAaa là bao nhiêu?

  2: 1 phân tử ADN trong 1 lần nhân đôi có 5 đơn vị tái bản với tổng số 60 phân đoạn okazaki. nếu phân tử này nhân đôi 3 lần thì cần tổng số bao nhiêu đoạn mồi?

  3: cho biết quá trình giảm phân k xảy ra đột biến theo lí thuyết thì phép lai AaBb*AaBb sẽ cho đời con có kiểu gen aabb với tỉ lệ là bao nhiêu?

  4: trong 1 lần nguyên phân của tế bào ở thể lưỡng bội, 1 NST của cặp số 3 và 1 cặp NST của cặp số 6 k phân li. các cặp NST khác phân li bình thường. kết quả của quá trình này có thể tạo ra các loại tế bào con có bộ NST như thế nào?

  5: ở một loài động vật giao phối xét phép lai AaBbDd*AaBbDd. giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực ở 1 số tế bào cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân 1. các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. hỏi có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

  6: trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai AaBbCcDdHh*AaBbCcDdHh sẽ cho kiểu gen mang 3 alen trội ở đời con chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

  7: ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. 1 phép lai giữa 2 cây tứ bội đã tạo ra thế hệ F1 có tỉ lệ 11 đỏ, 1 vàng. xác định kiểu zen của 2 cây đem lai?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • A La

  F1 có kiểu gen giống nhau lai 3 cá thể

  F1 x cây 1 -->F2: 148 cây cao: 51 cây thấp

  F1 x cây 2-->F2: 297 cây thấp: 99 cây cao

  F1 x cây 3--> F2: 925 cây cao: 568 cây thấp

  Tìm kiểu gen của cây F1, cây 2, cây 3. Viết SĐL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Bài 5: Cho lai thứ bí thuần chủng với nhau F1 thu được đều có quả dẹt còn F2 phân li theo tỉ lệ 9 bí quả dẹt : 6 bí quả tròn : 1 bí quả dài. Tìm KG, KH của P và giải thích kết quả phép lai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cùng tìm cách trả lời hay, nhanh và chính xác nhận để nhận 2GP nào!

  Bài tập: Một cá thể F1 lai với 3 cơ thể khác:

  - Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài

  - Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  - Với cá thể thứ ba được thế hệ lai, trong đó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

  Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui định một tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn.

  Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của ba trường hợp nêu trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  cho chuột đuôi ngắn cong lai với đuôi thẳng dài. F1 toàn đuôi ngắn cong. cho các con F1 lai với nhau thu được F2 với số lượng như sau 203 chuột đuôi ngắn cong 53 chuột dài thẳng 7 chuột ngắn thẳng 7 chuột dài cong biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen qui định 2 gen qui định 2 tính trạng nằm trên cùng một NST. nếu có hoán vị gen chỉ xảy ra ở chuột cái ở F2 có 1 số con chuột mang gen đồng hợp lặn chết trong giai đoạn phôi số chuột đồng hợp lặn chết trong giai đoạn phôi là

  5 7 10 13

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho lai hai nòi ruồi giấm thuần chủng:thân xám,cánh dài vs thân đen cánh ngắn F1 thu đuợc toàn thân xám cánh dài.cho F1 tạp giao,F2 phân li theo tỉ lệ 70% xám dài,5% xá ngắn,5% đen dài,20% đen ngắn.Tần số hoán vị gen là

  A.18% B.20%

  C30% D.40%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Khi cho lai 2 giống gà thuần chủng chân cao lông đen với gà chân thấp lông trắng được F1 toàn gà chân cao lông đen. a, Xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao chân và màu lông ở gà? b, Nếu cho F1 lai với nhau thì F2 phân li kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON