RANDOM

Bài tập 5 trang 27 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 27 sách BT Sinh lớp 12

Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được: 721 cây thân cao, quả đỏ; 239 cây thân cao, quả vàng ; 241 cây thân thấp, quả đỏ ; 80 thân thấp, quả vàng.

a) Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2 .

b) Xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ để ngay F1 đã có sự phân tính về cả 2 tính trạng trên là 3 : 3 : 1 : 1 và 3 : 1. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Biện luận: P thân cao quả vàng x thân thấp quả đỏ đưuọc F1 toàn thân cao quả đỏ

=> thân cao là tính trạng trội so với thân thấp; quả đỏ là trội so với quả vàng. F100% thân cao, quả đỏ nên thế hệ P thuần chủng.

 • Cho F1 tạp giao, F2 thu được : 9/16 thân cao quả đỏ:3/16 thân cao quả vàng: 3/16 thân thấp quả đỏ: 1/16 thân thấp quả vàng phù hợp với quy luật phân ly độc lập của Menđen.
 • Quy ước gen: A: thân cao; a : thân thấp

B : quả đỏ; b : quả vàng.

P: AAbb x aaBB

F1: AaBb x AaBb

F2: 9A-B-: thân cao quả đỏ

3 A-bb: thân cao, quả vàng

3: aaB- :thân thấp quả đỏ

1aabb: thân thấp quả vàng.

b) F1 phân tính theo tỷ lệ: 3:3:1:1 và 3:1 về 2 tính trạng trên:

 • Phân tích tỷ lệ 3:3:1:1 = (3:1) x (1:1)

Suy ra kiểu gen của từng tính trạng phải là (Aa x Aa)(Bb x bb)

=>P: AaBb x Aabb

 • Hoặc (Aa x aa)(Bb xBb) => P: AaBb x aaBb
 • Phân tích tỷ lệ kiểu hình 3:1 = (3:1)(1)

Suy ra kiểu hình của P:

AaBB x AaBB; AaBB x AaBb; AaBB x Aabb

=> kiểu hình F1: 3 đỏ, cao: 1 vàng cao hoặc Aabb x Aabb

=> F1: 3 đỏ thấp: 1 vàng thấp.

Tương tự với: Bb x Bb và cặp gen còn lại là AA x AA; AA x Aa; AA x aa; aa x aa, suy ra kiểu gen của P phải là: 

 • AABb x AABb ; AABb x AaBb; AABb x aaBb

=> kiểu hình F1: 3 đỏ cao: 1 đỏ thấp

 • Hoặc aaBb x aaBb

=> Kiểu hình F1: 3 vàng cao: 1 vàng thấp.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 27 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala

  Đem F1 có KG giống nhau, giao phối với 3 cây 1,2,3, thu dc kết quả như sau.

  Phép lai 1: F1x cây 1 thu dc F2: 178cây hoa mọc ở đỉnh ,tràn đều ;182 hoa ở nách,tràng đều ; 177 mọc ở đỉnh,tràn ko đều ; 181 hoa ở nách tràn ko đều .

  Phép lai 2: F1x cây 2 thu dc F2: 216 hoa ở đỉnh,tràn đều ; 208 mọc ở đỉnh ,tràn ko đều ; 68 mọc ở nách, tràn đều; 72 mọc ở nách , tràn ko đều

  Phép lai 3:F1x câ 3 thu dc F2: 172 mọc ở đỉnh,tràn đều ;182 mọc ở nách,tràn đều ;58 mọc ở đỉnh,tràn ko đều ;61 cây mộc ở nách,tràn ko đều

  XÁC ĐỊNH :kiểu gen cây 1,2,3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho lai cà chua thuần chủng cây thân cao, quả vàng với cây thân thấp, quả đỏ, thu được F1 toàn cây thân cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 : 37,5% cây thân cao, quả đỏ; 37,5% cây thân thấp, quả đỏ; 18,75% cây thân cao, quả vàng; 6,25% cây thân thấp, quả vàng.

  Xác định quy luật di truyền chi phối và kiểu gen của cây P, F1 . Cho biết tính trạng màu sắc quả do một cặp gen quy định.banh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Xét 3 cặp NST 1 loài, cặp thứ nhất có 1 NST bị đb mất đoạn, cặp thứ hai có 1 NST bị đb lặp đọan, cặp NST thứ 3 có 1 NST bị đb đảo đoạn. Trong những giao tử đột biến thì tỉ lệ giảo tử mang đột biến 2 cặp NST là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho F1 có kiểu hình toàn hoa tím,thân cao lai với nhau được F2 gồm các cây có tỉ lệ KH:

  37,5% hoa tím, cao

  18,75% hoa tím, thấp

  18,75% hoa đỏ, cao

  12,75% hoa vàng, cao

  6,25% hoa vàng, thấp

  6,25% hoa trắng, cao

  Biết tính trạng chiều cao cây do 1 cặp gen quy định. Hãy biện luận sự di truyền tính trạng màu hoa và chiều cao cây. Viết SĐL từ F1 đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Bài 1: Ở người thuận tay phải được quy định bởi gen trội P. Thuận tay trái do gen p nằm trên NST thường. Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định.

  Một cặp vợ chồng: vợ thuận tay trái, không mắc bệnh máu khó đông; chồng thuận tay phải, mắc bệnh máu khó đông. Hỏi con cái của họ thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Ở phép lai: Đực AaBbEe x Cái AaBBee. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực và cơ thể cái, ở một số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các cặp NST khác phân li bình thường thì quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa:

  a/ Bao nhiêu kiểu gen

  b/ Bao nhiêu kiểu gen đột biến lệch bội

  c/ Bao nhiêu kiểu gen đột biến thể 3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Tính trạng chiều cao do 1 cặp gen qui định. Cho các cây thân cao giao phấn vs nhau thu được tỉ lệ 15:1 . Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao sx để thu được 2 cây thần chủng là?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Ở mộ loài thực vật, cho giao phấn giữa hai giống thuần chủng thân cao, hạy dài và thân thấp, hạy tròn, thu đc F1 đêug có thân cao, hạt tròn. Cho F1 giao phấn với cơ thể khác thu đc F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp hạt dài chiếm tỷ lệ 1/8. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết mỗi gen qui định một tính trạng và gen nằm trên các NST khác nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Bài 1: Ở người thuận tay phải được quy định bởi gen trội P. Thuận tay trái do gen p nằm trên NST thường. Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định.

  Một cặp vợ chồng: vợ thuận tay trái, không mắc bệnh máu khó đông; chồng thuận tay phải, mắc bệnh máu khó đông. Hỏi con cái của họ thế nào?

  Bài 2: Cho F1 có kiểu hình toàn hoa tím,thân cao lai với nhau được F2 gồm các cây có tỉ lệ KH:

  37,5% hoa tím, cao

  18,75% hoa tím, thấp

  18,75% hoa đỏ, cao

  12,75% hoa vàng, cao

  6,25% hoa vàng, thấp

  6,25% hoa trắng, cao

  Biết tính trạng chiều cao cây do 1 cặp gen quy định. Hãy biện luận sự di truyền tính trạng màu hoa và chiều cao cây. Viết SĐL từ F1 đến F2.

  Bài 3: Trong phép lai thỏ thuần chủng màu mắt và màu lông hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ và lông xám thu được F1 toàn màu mắt và màu lông hoang dại. cho F1 giao phối với nhau thì thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:

  Tất cả thỏ cái đều có mắt và màu lông hoang dại

  Thỏ đực F2 phân li theo tỉ lệ:

  45% màu mắt và màu lông hoang dại

  45% màu mắt mơ và màu lông xám

  5% mắt màu hoang dại và lông xám

  5% mắt màu mơ và lông hoang dại

  Hãy giải thích kết quả trên và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hãy cho biết thế nào là bất thường về số lượng NST ở người?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  giao phấn giữa 2 cây P thân thấp thu được F1 có kiểu hình 100% thân cao. cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 thân cao :7 thân thấp. cho các cây thân cao F2 giao phấn với nhau. tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

    ở người ,gen A quy định tóc xoăn ,gen a quy định tóc thẳng ,gen B quy định mắt đen ,gen b   quy định mắt xanh .các gen này phân li đọc lập với nhau .

  bố có tóc thẳng ,mắt xanh .hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau đẻ con sinh ra đều có mắt đen ,tóc xoan 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Ở 1 loài thực vật chiều cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập ,tác động cộng gộp . Sự có mặ mỗi alen trội làm chiều cao tăng lên 5cm. Cho giao phấn cây cao nhất với cây thấp nhất của quần thể được F1 có chiều cao 190cm, tiếp tục cho F1 tự thụ . theo lí thuyết thì cây cao 180cm ở F2 chiểm tỉ lệ :

  A: 2%

  B: 8%

  C: 16%

  D: 0,8%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Ở 1 loài thực vật, alen A qui định thân cao, alen a qui định thân thấp, alen B qui định quả tròn, b qui định quả dài. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1 213 cao dài, 210 thấp tròn, 599 cao tròn, 65 thấp dài. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, qua dài ở F1 cho tự thụ phấn thì xác suất đời sau thu được 1 cây con có KH giống mẹ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Ở cà chua khi đem lai 2 thứ cà chua thuần chủng mang tính trạng quả tròn lá nguyên với quả dài lá trẻ ng ta thu đc thế hệ F1 đem các cây F1 lai với nhau đc F2 gồm 300 cây quả tròn lá nguyên, 600 cây quả bầu dục lá nguyên, 300 cây quả dài lá trẻ. a, Xác định quy luật di truyền của mỗi tính trạng. b, Viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng gen quy định tính trạng quả tròn là gen trội.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Câu 1 : Ở một loài thực vật khi lai hoa đỏ thuần chủng với hoa trắng t/c thu được đồng loạt hoa đỏ . Cho bt mỗi gen quy định một tính trạng . Hãy xác định tỉ lệ kgen và tỉ lệ k/hinh ở đời con 
  Câu 2 : ở một loài thực vật tính trạng thân cao hạt tròn là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp hạt dài. Để dễ xd được kiểu gen của cây dị hợp tử về hai cặp tính trạng nói trên ngta sử dụng những phép lai nào ? giải thích ? biết mỗi gen quy định về 1 tính trạng ? 
  Câu 3 : ở một loài thực vật , khi cho thân cao hoa đỏ t/c giao phấn với thân thấp hoa trắng t/c thu đc ở F1 toàn thân cao hoa đỏ . Cho F1 tự thụ phấn thì kqua ở F2 có tỉ lệ kgen và khinh ntn ? biết mỗi gen quy định 1 tính trạng ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  một quần thể có 0,36AA;0,48Aa;0,16aa.

  xác định cấu trúc di truyền của quần thể đó sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Nêu cách xác định kiểu gen mà không cần thực hiện phép lai phân tích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Biết trong quá trình giảm phân các gen liên kết hoàn toàn với nhau xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen như sau.

  1\(\frac{AbD}{aBd}\) 2Aa\(\frac{BD}{bd}\) 3\(\frac{ÂB}{aB}\) \(\frac{De}{dE}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>