YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 49 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở ngô, kiểu gen AA quy định hạt màu xanh, Aa - màu tím, aa - màu vàng, gen B quy định hạt trơn át hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen quy định màu sắc hạt và hình dạng vỏ hạt di truyền độc lập với nhau. Cho hai dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn giao phấn với nhau được F1. Sau đó, cho F1 giao phấn với nhau được F2 có kết quả như thế nào về kiểu gen và kiểu hình?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề ra, ta có sơ đồ lai

P:     AABB \(\times\)aabb

(xanh, trơn)   (vàng nhăn)

GP:   AB :  ab

F1: AaBb

F2:

(KG): \(\underbrace{2AaBb:4AaBb} : \underbrace{2AABb : 1AABB} : \underbrace{2aaBb : 1aaBB}\)

(KH)   (tím, trơn)            (xanh, trơn)             (vàng, trơn)

            2Aabb          :        1AAbb            :       1aabb

        (tím, nhăn)            (xanh, nhăn)            (vàng, nhăn)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON