RANDOM

Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 49 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở ngô, kiểu gen AA quy định hạt màu xanh, Aa - màu tím, aa - màu vàng, gen B quy định hạt trơn át hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen quy định màu sắc hạt và hình dạng vỏ hạt di truyền độc lập với nhau. Cho hai dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn giao phấn với nhau được F1. Sau đó, cho F1 giao phấn với nhau được F2 có kết quả như thế nào về kiểu gen và kiểu hình?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề ra, ta có sơ đồ lai

P:     AABB \(\times\)aabb

(xanh, trơn)   (vàng nhăn)

GP:   AB :  ab

F1: AaBb

F2:

(KG): \(\underbrace{2AaBb:4AaBb} : \underbrace{2AABb : 1AABB} : \underbrace{2aaBb : 1aaBB}\)

(KH)   (tím, trơn)            (xanh, trơn)             (vàng, trơn)

            2Aabb          :        1AAbb            :       1aabb

        (tím, nhăn)            (xanh, nhăn)            (vàng, nhăn)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Tay Thu

  Ở cà chua, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Khi cho cây cà chua dị hợp tử tự thụ phấn F1 thu được 300 cây thân cao
  a) Xác định số cây thân cao đồng hợp tử, dị hợp tử và cây thân thấp ở đời con.
  b)Tỉ lệ cây thân thấp thu được nếu cho giao phấn giữa cây thân cao và cây thân thấp ở thế hệ con với nhau.
  c) Tỉ lệ cây thân thấp thu được nếu cho giao phấn giữa hai cây thân cao ở thế hệ con lại với nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  1,

  a) Giải thích việc ứng dụng quy luật phân li trong sản xuất kèm theo sơ đồ minh họa?

  b) Những bệnh di truyền sau đây ở người thuộc dạng đột biến nào?

  • Bệnh đao.
  • Bệnh bạch tạng.
  • Bệnh câm điếc bẩm sinh.

  c) Cơ thể bình thường có kiểu gen Dd. Đột biến làm xuất hiện cơ thể có kiểu gen Od. Loại đột biến nào có thể xảy ra? Cơ chế phát sinh các dạng đột biến đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Ở ruồi giấm, khi lai (P) hai dòng thuần chủng khác nhau bởi cặp các tính trạng tương phản được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài: 17,5% thân đen, cánh ngắn: 7,5% thân xám, cánh dài: 7,5% thân đen, cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định. Nếu cho con cái F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở F2 thì loại kiểu hình thân xám, cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ:

  giúp em cái hú hu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Giúp e giải câu này với ạ: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, khi trong kiểu gen có mặt các alen A, B, D quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Tính trạng hình dạng hạt do một cặp gen quy định trong đó alen E quy định quả tròn, alen e quy định quả dài. Phép lai P: AaBBDdEe x AaBbDdEe, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở F1 tối đa có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, quả tròn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  để kiểm tra giống cô thuần chủng hay không cần phải làm gì và hãy cho ví dụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Có thể giúp e viết tỉ lệ giao tử được không ạ

  Ví dụ như Aa x (2/5 AA : 3/5Aa) thì 2/5 AA : 3/5 Aa viết ra A, a thế nào ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Ở ngô kiểu gen AA quy định màu xanh, Aa quy định màu tím, aa quy định màu vàng, gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn b quy định hạt nhăn. Các gen quy định màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau. Cho lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh trơn với vàng nhăn được F1. Sau đó cho F1 giao phối với nhau được F2 có kết quả như thế nào về kiểu gen và kiểu hình.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  câu 1:khi lai2 thứ cà chua thuần chủng vs nhau đc F1 đồng loạt quả bầu dục ngọt.F1 tiếp tục giao phấn vs nhau thu đc F2 vs TLPL KH như sau:

  42 bầu dục ngọt : 24 dài ngọt:16 tròn chua :9 tròn ngọt:8 bầu dục chua:1 dài chua.Xđ KG f1

  câu 2 :ở 1 loài tv ,gen A quy định thân cao ,a thân thấp,B hoa đỏ,b hoa vàng .cho Fq dh 2 cặp gen lai vs cây chưa biết KG thu đc 21cao đỏ :15cao vàng:3 thấp đỏ:9thaasp vàng.Xđ Kh F1 và cây đem lai vs F1

  câu 3 :lai phân tích ở 1 loài tv vs F1 thu đc F1:165 cây KG AaBbDd:163 cây có KG aabbdd:86 cây có KG aabbDd:88caay có KGAaBbdd:20 cây có KG AabbDd:18 cây aaBbdd.lập bản đồ di truyền

  MONG MỌI NGƯỜI GIÚP .E cám ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  ở 1 loài tv ,gen A quy định quả tròn,a quả dài,B quả ngọt,b quả chua.gen quy định hình dạng quả và gen quy định vị quả nằm trên cùng 1 NST ,khoảng cách giữa 2 gen là 6cM.cho ai 2 giống TC quả tròn chua và dài vs nhau đc F1.cho fi giao phấn vs nhau.Xđ kết quả phân li KH ở f2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Khi lai thuận nghịch hai giống chuột cobay thuần chủng lông đen dài và lông trắng ngắn với nhau đều được F1 toàn chuột đen ngắn. Cho chuột F1 giao phối với nhau sinh ra chuột F2 gồm 27 con lông đen ngắn, 10 con đen dài, 8 con trắng ngắn, 4 con trắng dài..

  a) Biện luận và viết sơ đồ lai P đến F2.

  b) Để sinh ra chuột F3 có tỉ lệ 1 đen ngắn, 1 đen dài, 1 trắng ngắn, 1 trắng dài thì cặp lai chuột F2 phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Cho chuột đuôi thẳng giao phối với chuột đuôi cong F1 thu được chuột đuôi thăng và đuôi cong có tỉ lệ ngang nhau. Tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau:

  • Biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F2
  • Có bao nhiêu kiểu giao phối ở F1 có thể có và tỉ lệ phần trăm của mỗi kiểu giao phối F1 trên tổng số các phép lai ở F1 là bao nhiêu?
  • Tính chung các tổ hợp lai F1 thì tỉ lệ phần trăm của từng kiểu gen xuất hiện ở F2 là bao nhiêu

  Cho biết cặp tính trạng đã nêu do 1 cặp gen nằm trên cặp NST thường qui định và đuôi cong là trội so với đuôi thẳng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Câu 1: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

  A. Aa × aa và AA × Aa. B. AA × aa và AA × Aa.

  C. Aa × Aa và Aa × aa. D. Aa × Aa và AA × Aa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  1)Cho P cao đỏ lại với cáo đỏ cho ra F1 có 6,25% thấp trắng a. Xác định kiểu gen của P b. Xác định tỷ lệ kiểu hình còn lại ở F1 c. Lấy ra 3 cây ở đời F1. Tính xác suất để ra 1 cao đỏ, 2 cao trắng d. Lấy ra cây cao đỏ ở F1 tính xác suất để ra cao đỏ thuần chủng e. Lấy cây cao đỏ ở F1 .Tính xác suất để ra cao đỏ không thuần chủng

  2) Ở người ,IA là máu A, IB là máu B, IO là máu O. IA, IB >>IO. IA đồng trội so với IB. Xác định các kiểu gen của mỗi loại kiểu hình, nhóm máu. Để con sinh ra có đủ các nhóm máu thì bố mẹ có kiểu gen , kiểu hình như thế nào?

  Giúp em vs ạ :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Đêm lại giữa đậu hoa tím quả dài và đậu hoa trắng quả ngắn, thu được F đồng loạt có hoa tím quả dài. Cho F tự giao phối, thu được F có 4 loại kiểu hình theo số liệu sau:

  809 hoa tím quả dài

  273 hoa tím quả ngắn

  268 hoa trắng quả dài

  89 hoa trắng quả ngắn

  Biết mỗi gen quý định một tings trạng

  1, biện luận quý luật đi truyền chi phối phép lại trên

  2, xác định kiểu gen bố mẹ và lập sợ đồ lại của P và F

  3, sử dụng F1 lai với cây 1 và 2 thứ được kết quả

  a, F1 × 1 ->F2 -1: 75% hoa tím quả dài, 25% hoa tím quả ngắn

  b, F1 × 2 ->F2-2: xuất hiện 4 kiểu hình theo tỉ lệ 3:3:1:1.

  Biện luận xác định kiểu gen của cây 1,2 và lập sợ đồ lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Ngta cho lai giữa 1 cặp cá chép trần và cá chép trần vs nhau thì F1 thu đc 201 con cá chép trần và 100 con cá chép vảy

  A) Hãy biện luận và viết sđlai cho t/h này

  B) Lai 1 cặp cá chép trần khác ngta thu đc 1000 trứng trog đó có 80& trứng sống sót và cá con có tốc độ lớn như nhau. Hãy cho bt ngta thu đc bn con cá con?

  C) Hãy chọn cặp bố mẹ sao cho sản lượng cá con cao nhất, tại sao lại như vậy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cho P đỏ tròn lai vs vàng bầu dục. F1 thu đc 100% đỏ tròn. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu đc 1500 cây, trong đó có 990 cây đỏ tròn

  a. Xác định qui luật chi phối phép lai trên

  b. Xác định Kg của P và F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Khi cho giao phấn giữa cây hoa đỏ và cây hoa trắng thu được F1 100% cây hoa hồng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

  a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

  b) Nếu cho cây F1 lai phân tích thì kết quả như thế nào?

  c) Nếu cho các cây F2 tự thụ phấn sẽ cho kết quả như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho biết thân cao là trội so với thân thấp, hạt dài trội so với hạt ngắn. Cho lai giữa các cơ thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt có kiểu hình: Thân cao hạt dài. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thì thu được đời con có tỉ lệ 75% Thân cao hạt dài : 25% Thân thấp hạt ngắn.

  Tiếp tục cho cây F1 nói trên lai với một cây khác chưa biết kiểu gen thì thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 Thân cao hạt ngắn : 2 Thân cao hạt dài : 1 Thân thấp hạt dài.

  a) Giải thích kết quả? Lập sơ đồ lai.

  b) Để thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1, thì cần chọn bố mẹ có kiểu gen như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu
  ở đậu hà lan ,hạt trơn là trội so với hạt nhăn .Xác định két quả ,kiểu hình của F1 khi :P1:Hạt trơn *hạt nhăn ,P2:hạt trơn tự thụ phấn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA