ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 49 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng. Phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì:

A. Tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1 lặn.

B. F2 có 4 kiểu hình.

C. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.

D. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

⇒ Đáp án D

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1