YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 41 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 41 sách GK Sinh lớp 12

Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là:

  • Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
  • Các gen tác động riêng rẽ lên từng tính trạng, mỗi gen quy định 1 tính trạng.
  • Trội hoàn toàn, các gen quy định tính trạng ít chịu ảnh hưởng của môi trường. 

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 41 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON