AMBIENT

Bài tập 5 trang 21 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 21 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, alen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng, B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với b quy định mắt nâu. Hai cặp alen này phân ly độc lập.

a) Bố có tóc thẳng, mắt nâu thì mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con chắc chắn có tóc xoăn mắt đen?

b) Trong một gia đình, bố và mẹ đều có tóc xoăn mắt đen sinh con đầu lòng tóc thẳng mắt nâu thì những người con kế kiếp có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

c) Một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBb x AaBb thì số cá thể mang cả 2 cặp gen đồng hợp ở đời con là bao nhiêu?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Người bố tóc thẳng mắt nâu => kiểu gen aabb. Người mẹ có tóc xoăn mắt đen là tính trạng trội nên muốn con chắc chắn có tóc xoăn mắt đen thì mẹ phải có kiểu gen là AABB; kiểu hình tóc xoăn mắt đen.

b)

 • Con đầu lòng có kiểu hình tóc thẳng mắt nâu phải có kiểu gen là thể đồng hợp aabb, do đó cả bố mẹ trong trường hợp này đều phải có kiểu gen dị hợp: AaBb x AaBb.
 • Cá thể dị hợp về 2 cặp gen khi giảm phân tạo giao tử cho 4 loại giao tử AB, Ab, aB , ab với tỷ lệ bằng nhau nên quá trình thụ tinh cho 4 x4 = 16 tổ hợp giao tử với 9 kiểu gen và 4 kiểu hình phù hợp quy luật phân ly độc lập của Menđen nên thế hệ con sinh ra có các kiểu gen và kiểu hình như sau

- Tỷ lệ kiểu gen:

 • \( \frac{{1}}{4} \)   AA x \( \frac{{1}}{4} \) BB → \( \frac{{1}}{16} \) AABB
 • \( \frac{{1}}{4} \)  AA x \( \frac{{2}}{4} \) Bb → \( \frac{{2}}{16} \) AABb
 • \(\frac{{1}}{4}\)AA x \( \frac{{1}}{4} \) bb → \( \frac{{1}}{16} \) AAbb
 • \( \frac{{2}}{4} \) Aa x \( \frac{{1}}{4} \) BB → \( \frac{{2}}{16} \) AaBB
 • \( \frac{{2}}{4} \) Aa x \( \frac{{2}}{4} \) Bb → \( \frac{{4}}{16} \) AaBb
 • \( \frac{{2}}{4} \) Aa x \( \frac{{1}}{4} \) bb → \( \frac{{2}}{16} \) Aabb
 • \( \frac{{1}}{4} \) aa x \( \frac{{1}}{4} \) BB → \( \frac{{1}}{16} \) aaBB
 • \( \frac{{1}}{4} \) aa x \( \frac{{2}}{4} \) Bb → \( \frac{{2}}{16} \) aaBb
 • \( \frac{{1}}{4} \) aa x \( \frac{{1}}{4} \) bb → \( \frac{{1}}{16} \) aabb

- Tỷ lệ kiểu hình: 

 • \( \frac{{3}}{4} \) tóc xoăn x \( \frac{{3}}{4} \) mắt đen → \( \frac{{9}}{16} \) tóc xoăn, mắt đen
 • \( \frac{{3}}{4} \) tóc xoăn x \( \frac{{1}}{4} \) mắt nâu → \( \frac{{3}}{16} \) tóc xoăn mắt nâu
 • \( \frac{{1}}{4} \) tóc thẳng x \( \frac{{3}}{4} \) mắt đen → \( \frac{{3}}{16} \) tóc thẳng mắt đen
 • \( \frac{{1}}{4} \) tóc thẳng x \( \frac{{1}}{4} \) mắt nâu → \( \frac{{1}}{16} \) tóc thẳng mắt nâu

c) Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ là:

\( \frac{{1}}{16} \) AABB + \( \frac{{1}}{16} \) aaBB + \( \frac{{1}}{16} \) AAbb + \( \frac{{1}}{16} \) aabb 

=\( \frac{{4}}{16} \) = \( \frac{{1}}{4} \)

 • Hoặc: đem lai 2 cá thể dị hợp Aa X Aa cho kết quả \( \frac{{1}}{4} \) AA và \( \frac{{1}}{4} \) aa. Tỉ lệ đồng hợp về cặp gen AA và aa chiếm \( \frac{{1}}{2} \).
 • Tương tự đem lai Bb X Bb cho tỉ lệ đồng hợp về cặp gen BB và bb chiếm \( \frac{{1}}{2} \).

→ Xét chung cả hai cặp gen ta có xác suất:

 \( \frac{{1}}{2} \) x \( \frac{{1}}{2} \) = \( \frac{{1}}{4} \)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 21 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Đào

  Lai hai giống cây thuần chủng lá to , thân cao , hoa đỏ với lá nhỏ thân thấp hoa trắng
  F1 = 100% lá to thân cao hoa đỏ
  Tiếp tục cho F1 x F1 ra F2
  a. Xác định kiểu hình ở F2
  b. Số tổ hợp F2 = ?
  c. Tỉ lệ kiểu hình cây lá to , thân thấp , hoa đỏ và kiểu hình cây lá to , thân cao , hoa trắng
  Biết các cặp tính trạng trên di truyền độc lập

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  giúp tớ với ạ :)) tớ đang cần gấp! cảm ơn ạ

  bài 1 : Ở lúa đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai tính trạng tương phàn, đời F1 đồng loạt xuất hiện lúa thân cao, chín sớm: 25% thân thấp, chín sớm: 25% thân thấp, chín muộn. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định.

  a. Giải thích đặc điểm di truyền chi phối hai tính trạng trên?

  b. Lập các sơ đồ lai từ P đến F2?

  c. Nếu muốn F1 phân li 3: 1 về tình trạng kích thước, tình trạng về thời gian chín đồng tính. Kiểu gen P như thế nào?

  d. Nếu muốn F1 đồng tình về tình trạng kích thước, tính trạng về thời gian chín phân li 1:1. Kiểu gen của P?

  bài 2: Cho F có kiểu hình hoa kép, tràng hoa đều lai với cây hoa kép, tràng hoa không đề, thu được đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình phân li như sau: 598 hoa kép, tràng hoa đều: 197 hoa đơn, tràng hoa đều: 602 hoa kép, tràng hoa không đều: 204 hoa đơn, tràng hoa không đều: Biết mỗi gen quy định một tính trạng; tính trạng tràng hoa đều trội hoàn toàn so với tràng hoa không đều

  a. Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?

  b. Lập sơ đồ lai F1?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Ở lúa gen A qui định tính trạng thân cao , a thân thấp . Gen B qui định tính trạng chín sớm , b chín muộn.

  a. Cho cây lúa thân cao chín sớm lai với thân thấp chín muộn, F1 thu được: 1801 cây cao chín sớm : 1799 cây cao chín muộn.

  Xác định kiểu gen của P ?

  b. Giao phấn cây cao chín sớm với nhau, F1 thu được : 600 cây lúa thân cao chín muộn : 1204 cây thân cao chín sớm : 601 thân thấp chín sớm.

  Xác định kiểu gen của P ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Các gen phân li độc lập . Cho P : AaBbDd x AaBbDd . Xác định :
  a. Số kiểu tổ hợp giao tử bố và mẹ .
  b. Số loại kiểu gen xuất hiện ở F1 ?
  c. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
  d. Tỉ lệ xuất hiện kiểu hình mang 3 tính trạng lặn .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Ở đậu Anâu trội hoàn toàn atrắng.

  a) Xác định kiểu gen P và F1 trong các công thức lai sau đây:

  P1: nâu X trắng

  100% nâu

  P2: nâu X nâu

  100% nâu

  b) Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu F1 thu được 273 hạt nâu, 91 hạt trắng. Xác định kiểu ghen P, F1.

  c) Cho đậu hạt nâu lại với đậu hạt trắng thu được 255 hạt nâu, 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai tư P đến F1.

  Gíup em với ạ! E cảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Người ta thực hiện 3 phép lai sau:

  a. Phép lai 3: P: đậu thân cao lai với đậu thân cao thu được F1

  b. Phép lai 1: P: đậu thân cao lai với đậu thân thấp

  F1: thu được 120 cây đều thân cao

  c. Phép lai 2: P: đậu thân cao lai với đậu thân thấp

  F1: thu được 61 cây thân cao : 59 cây thân thấp.

  Cho biết ính trạng thân cao trội so với tính trạng thân thấp. Hãy biên luận và lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp nêu trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Câu 1:cho F1 tự thụ phấn thu đc f2 gồm 4 loại KH .Do sơ suất của việc thống kê ,người ta chỉ còn ghi lại được số liệu của 1 loại KH là cây cao,hạt dài chiếm 18,75 %.Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng ,tính trạng trội là trội hoàn toàn và ko có hoán vị gen .Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai

  Câu 2:Ở chó lông đen là trội so với lông trắng ,ngắn là trội so với dài.cho lai gữi chó lông đen ngắn với chó lông đen dài cho thế hệ lai gồm 29 chó lông đen ngắn,31 chó lông đen dài ,9 chó lông trắng ngắn,11 chó lông trắng dài.xđ quy luật di truyền chi phối phép lai

  câu 3;ở chuột lông đen là trội so vs lông trắng ,lông ngắn trội so vs lông dài .lai chuột lông đen ngắn thuần chủng vs chuột lông trắng dài đc f1 đồng loạt lông đen,ngắn.cho f1 giao phối vs chuột lông trắng ngắn TC,sự phân li KG,KHở f2 là,biết tính trạng do 1 gen quy định và di truền riêng rẽ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  cho 2 giống lúa tchung thân thấp chín sớm vs thân cao chín muộn laivs nhau dc f1 toàn thân thấp chín sớm cho f1 lai vs giống lúa khác dc thế hệ lai trong đó 12.5 phần trăm thân cao chín muộn .hay biện luận vsvieets sơ đồ lai

  CẦN GẤP Ạ ..........nhờ mọi người giai hộ e

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  người ta cho lai giữa hai dòng hoa 1 có màu đỏ và 1 có màu xanh được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1 đỏ nâu:1 xanh:1 đỏ ;1 trắng .Dựa vào quy luật tương tác gen alen hãy giải thích kết quả lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  1/ Ở đời con cảu phêp lai AaBbDdEe lai với AaBbDdEe, loại cá thể có ít nhất hai alen chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

  2/ Ở đời con cảu phêp lai AaBbDdee lai với AaBbDDEe, loại cá thể có kiểu hình mang 3 trội và 1 lặn chiêm tỷ lệ bnhiu ?

  giải và giải thích rõ dùm e với... e cảm ơn^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a qđịnh thân thấp, B qđịnh chín sớm, b qđịnh chín muộn. Mỗi gen nằm trên một NST. Cho 100 cây thân ca, chín sớm thuần chủng về ít nhất một trạng đem lai với cây thân thấp chín muộn thu được F1 gồm 1000 cây, trong đó có 125 cây thân cao,chín muộn ; 125 cây thân thấp, chín sớm. Hãy xác định số cây của mỗi kgen đem lai trong số 100 nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  tại sao cùng là ruồi F1 mà con cái F1 lại cho 4 loại giao tử ? 4 giao tử này có đặc điểm gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  cho giao phối giữa bò đen có sừng với bò vàng không xừng thu được 100% bò đèn không xừng

  a, xác định kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai từ P đến F1

  b,giao phối giua bo F1 nói trên voi bo E Thu được kiểu gen

  F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1

  F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 Xác định kiểu gen giữa các. trường hợp trên và viết Sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  viết sơ đồ lai của các phép lai các kiểu gen tương ứng sau đây : \(AA\times AA\) , \(AA\times Aa\) , \(aa\times aa\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  F1 tự thụ F2 có 18.75% quả tròn hạt nâu 37.5% bầu dục nâu 18.75% dài nâu 6.25% tròn trắng 12.5% bầu dục trắng 6.25% dài trắng. cho F1 lai với cây khác thu được F2 12.5% tròn nâu 25% bầu dục nâu 12.5% dài nâu 12.5% tròn trắng 25% bầu dục trắng 12.5% dài trắng. xác định kiểu. xác định kiểu gen của F1 và cây khác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Ở đậu hà lan, đặc điểm hình dạng của hạt do một gen qui định.Cho giao phấn giữa 2 cây đậu, thu được F1.Cho các cây ở F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được các kết quả sau:

  - Kết quả 1: F1 Hạt trơn X hạt trơn F2 có 735 hạt trơn và 247 hạt nhăn

  - Kết quả 2: F1 hạt trơn X hạt trơn F2 đều hạt trơn- Kết quả 3: F1 hạt trơn X hạt nhăn F2 đều hạt trơn1.

  Hãy biện luần và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 cho mỗi trường hợp trên.2. Hãy rút ra nhận xét về kiểu gen, kiểu hình của cây P đã sử dụng và lập sơ đồ lai minh hoạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  viết sơ đồ lai của các phép lai sau AaBb X AABb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Các cặp gen phân li độc lập với nhau. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với cây khác, thu đươc F1 gồm 496 cây, trong đó có 31 cây thân thấp, quả dài, hoa trắng. Biết rằng không phát sinh đột biến. theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên

  A 2

  B 4

  C 3

  D 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  nhận biết cặp tính trạng tương phản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>